Συνεργείο – Ελαστικά – Αξεσουάρ

SUZUKI ΣΧΑΡΕΣ

SHOGUN 110 OLD

FD 110 SHOGUN R(φώτο)

ADDRESS ME ΑΝΤΗΡΙΔΕΣ

FD 112

FD 112 ΑΝΑΚΛ.

FD 112 ΕΝΙΣΧ. ΜΕ ΑΝΤΗΡ.

FB 50/80(φώτο)

FX 125(φώτο)

GZ MARAUDER 125/250(φώτο1 φώτο2)

DRZ 400(φώτο)

VL INTRUDER 125/250

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s